ptasiofakty...

Witam serdecznie,

w związku z prowadzonymi pod kierunkiem prof. Radosława Dobrowolskiego badaniami dotyczącymi turystyki ornitologicznej w województwie lubelskim zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety adresowanej do organizacji ornitologicznych dostępnej on-line pod adresem: klik
PTOP organizuje w sobotę, 16 czerwca 2012 r. o godz. 10:00, wycieczkę w Białowieży. Jej głównym celem będzie pokazanie działań, jakie dotychczas zrealizowaliśmy w ramach projektu ochrony orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej, połączone ze wspólnym obserwowaniem ptaków.

Potem wybierzemy się do lasu, aby podglądać ptaki, w tym drugim niezwykle ważnym z ekologicznego punktu widzenia ekosystemie dla orlika. W czasie wycieczki dowiemy się ile orlików występuje obecnie w Puszczy Białowieskiej, co jest dla nich największym zagrożeniem, zobaczymy miejsca gdzie najbardziej lubią polować i wiele innych. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Spotkanie przy bramie wejściowej do Parku Pałacowego (obok poczty).

Chętnych do wzięcia udziału w wycieczce prosimy o kontakt z Adamem Zbyryt ( azbyryt[małpka]ptop.org.pl).

Źródło

Dzień 31 maja został ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura" Dniem Bociana Białego.


Gniazdo bocianów w Warszewie - Fot. Ela

Dzień ten został ogłoszony, by podkreślić rolę bociana w polskim krajobrazie i kulturze oraz zwrócić uwagę na jego ochronę.

W Polsce gnieździ się ich największa na świecie populacja. Ostatnie liczenie wykazało ponad 40 000 par bocianich, co daje ponad jedną czwarta wszystkich bocianów na świecie. Jest wiele miejsc, które uważane są za największe skupiska bocianów.

Najwięcej znajduje się ich w północno-wschodniej Polsce. Mianem bocianich stolic szczycą się takie miejscowości jak: Ruda Sułowska (Dolny Śląsk), Mosty (Podlasie), Stubno (Podkarpacie), Żywkowo (Warmia), Kłopot (Lubuskie).

Bociany chętnie mieszkają w pobliżu ludzkich domostw, często w bardzo ruchliwych miejscach. Wystarczy, że w niedalekiej okolicy mają spokojne żerowiska, czyli podmokłe łąki lub pola. Stanowią malowniczy element krajobrazu, a czasem wręcz ciekawy lub zabawny, jak te, które w centrum Żywca uwiły sobie gniazdo na pomniku.

avipedia...


Mewa romańska (Larus michahellis)
Pluszcz (Cinclus cinclus)
Bączek (Ixobrychus minutus)
Kruk (Corvus corax)
Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)
Szczudłak (Himantopus himantopus)
Siwerniak (Anthus spinoletta)
Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)
Kukułka (Cuculus canorus)
Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)
Jastrząb (jastrząb gołębiarz) (Accipiter gentilis (L., 1758)
Kania ruda (k. rdzawa) (Milvus milvus (L., 1758)
Droździk (drozd rdzawoboczny) (Turdus iliacus)
Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo)
Kapturka (Sylvia atricapilla (L., 1758))
Czapla siwa (Ardea cinerea)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Czyż (czyżyk) (Carduelis spinus)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Biegus rdzawy (Calidris canutus)
Kawka (Corvus monedula L., 1758; dawniej Coloeus monedula)
Gołąb miejski (Columba livia forma urbana)
Krogulec (Accipiter nisus)
Mewa siodłata - Larus marinus
Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
Łabędź czarny (Cygnus atratus)
Tracz nurogęś (nurogęś) (Mergus merganser)
Samotnik (brodziec samotny, stalugwa) (Tringa ochropus)
Szczygieł (Carduelis carduelis)
Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Bażant (bażant łowny) (Phasianus colchicus)
Sójka (Garrulus glandarius)
Modraszka (sikora modra) (Cyanistes caeruleus)
Edredon (Somateria mollissima
Płaskonos (Anas clypeata, dawniej również Spatula clypeata)
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Kwiczoł (Turdus pilaris)
Mazurek (wróbel mazurek, wróbel polny) (Passer montanus)
Mieszańce ( sołtysy i inne )
Myszołów (myszołów zwyczajny) (Buteo buteo)
Kulik wielki (Numenius arquata)
Potrzeszcz (Emberiza calandra; syn. Miliaria calandra)
Wąsatka (Panurus biarmicus)
Dzierlatka (pośmieciuszka) - Galerida cristata
Orzechówka (Nucifraga caryocatactes)
Rybitwa białoczelna (Sterna albifrons)
Rybitwa rzeczna (R.zwyczajna) - Sterna hirundo
Piaskowiec (Calidris alba)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Oknówka (Delichon urbicum)
Wodnik (Rallus aquaticus)
Dziwonia (Carpodacus erythrinus, syn. Erythrina erythrina)
Kos (Turdus merula)
Rudzik (raszka) (Erithacus rubecula)
Puchacz (Bubo bubo)
Zimorodek (Alcedo atthis)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Łyska (Fulica atra)
Podróżniczek (Luscinia svecica)
Piegża (Sylvia curruca (L., 1758))
Wróbel domowy (Passer domesticus)
Muchołówka szara (Muscicapa striata)
Remiz (Remiz pendulinus)
Brzęczka (Locustella luscinioides)
Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
Gawron (gapa) (Corvus frugilegus)
Gąsiorek (Dzierzba gąsiorek) (Lanius collurio)
Srokosz (dzierzba srokosz) (Lanius excubitor)
Zięba (Fringilla coelebs)
Drozd śpiewak (Turdus philomelos; syn. T. ericetorum)
Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
Rożeniec (Anas acuta)
Kowalik (bargiel) (Sitta europaea L., 1758)
Bogatka (Parus major L., 1758)
Mandarynka (Aix galericulata)
Kszyk (Gallinago gallinago)
Bielik (Haliaeetus albicilla)
Kwokacz (Tringa nebularia)
Czapla biała (Egretta alba syn. Casmerodius albus, Ardea alb
Rybołów (Pandion haliaetus)
Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Lerka (skowronek borowy) (Lullula arborea)
Mewa śmieszka (śmieszka) (Chroicocephalus ridibundus)
Jerzyk (Apus apus)
Kraska (Coracias garrulus)
Ortolan (trznadel ortolan) (Emberiza hortulana)
Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
Uszatka (Asio otus)
Świergotek polny (Anthus campestris)
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
Gągoł (Bucephala clangula)
Sroka (Pica pica)
Szpak (Sturnus vulgaris)
Sierpówka (synogarlica turecka) (Streptopelia decaocto)
Gołąb grzywacz (grzywacz) (Columba palumbus)
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Świstunka leśna (świstunka) (Phylloscopus sibilatrix (Bechst
Sosnówka (sikora sosnówka) (Parus ater syn. Periparus ater)
Łozówka (Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)
Strumieniówka (Locustella fluviatilis)
Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
Drozd obrożny (Turdus torquatus)
Piecuszek (Phylloscopus trochilus (L., 1758))
Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Zielonka (Porzana parva)
Pustułka (Falco tinnunculus) (sokolik pustułka,sokół wieżowy
Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)
Sóweczka (Glaucidium passerinum )
Błotniak łąkowy (błotniak popielaty) (Circus pygargus)
Rycyk ( (Limosa limosa)
Żuraw (Grus grus (L., 1758))
Dzięciołek (dzięcioł mały) (Dendrocopos minor L., 1758)
Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)
Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)
Cyranka (Anas querquedula)
Krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Mewa żółtonoga (Larus fuscus)
Raniuszek (Aegithalos caudatus)
Kuropatwa (Perdix perdix)
Czernica (kaczka czernica) (Aythya fuligula)
Szlachar (Mergus serrator)
Uhla (Melanitta fusca)
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Lodówka (Clangula hyemalis)
Bernikla kanadyjska (Branta canadensis)
Gęsiówka egipska (gęś egipska) (Alopochen aegyptiaca L.,1766
Bernikla białolica (Branta leucopsis)
Świstun chilijski (Anas sibilatrix)
Górniczek (Eremophila alpestris)
Myszołów włochaty (Buteo lagopus)
Bekasik (bekas mały) (Lymnocryptes minimus)
Łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus (Ord, 1815))
Błotniak zbożowy (Circus cyaneus (L., 1766))
Rzepołuch, makolągwa żółtodzioba (Carduelis flavirostris)
Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus Gmelin, 1788)
Gil (Pyrrhula pyrrhula)
Dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus Ehrenberg)
Słowik szary (Luscinia luscinia (L., 1758)
Lelek (lelek kozodój) (Caprimulgus europaeus)
Głuszec (głuszec zwyczajny) (Tetrao urogallus)
Jemiołuszka (Bombycilla garrulus)
Dzwoniec (Carduelis chloris, syn. Chloris chloris)
Cyraneczka (Anas crecca L., 1758)
Ohar (Tadorna tadorna)
Ostrygojad (Haematopus ostralegus)
Siewka złota (Pluvialis apricaria)
Mewa srebrzysta (Larus argentatus)
Biegus morski (Calidris maritima)
Gęś zbożowa, zbożówka, posiewnica (Anser fabalis)
Świergotek nadmorski (Anthus petrosus)
Drzemlik (sokół drzemlik) (Falco columbarius L., 1758)
Gęś białoczelna (Anser albifrons)
Bąk (Botaurus stellaris)
Markaczka (Melanitta nigra)
Nur czarnoszyi (Gavia arctica)
Siniak, gołąb siniak (Columba oenas)
Burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea)
Błotniak stepowy (b. blady, b. biały) (Circus macrourus)
Wrona siwa (Corvus cornix)
Płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus)
Kobczyk (zwyczajny) (Falco vespertinus)
Krwawodziób (Tringa totanus)
Biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)
Brodziec śniady (Tringa erythropus)
Łęczak (brodziec leśny, trawnik) (Tringa glareola L., 1758)
Makolągwa (Carduelis cannabina)
Szablodziób (Recurvirostra avosetta)
Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
Głowienka (Kaczka rdzawogłowa) (Aythya ferina)
Strzyżyk (Troglodytes troglodytes)
Gęś gęgawa (gęgawa) (Anser anser)
Krętogłów (Jynx torquilla)
Czajka (Vanellus vanellus)
Brzegówka (Riparia riparia)
Perkozek (Tachybaptus ruficollis)
Pełzacz leśny (Certhia familiaris L., 1758)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Rybitwa czarna (rybitwa żałobna) (Chlidonias niger)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus (L., 1758)
Wilga (Oriolus oriolus)
Świstun (Anas penelope)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Świergotek drzewny (Anthus trivialis)
Skowronek polny (rolak) (Alauda arvensis)
Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)
Rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)
Potrzos (potrzos zwyczajny) (Emberiza schoeniclus)
Pokrzywnica (płochacz pokrzywnica) (Prunella modularis)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Perkoz zausznik (Podiceps nigricollis)
Dymówka (Hirundo rustica)
Mysikrólik (Regulus regulus (L., 1758))
Mewa białogłowa (Larus cachinnans)
Kokoszka (kurka wodna) - Gallinula chloropus
Kobuz (sokół kobuz, sokół leśny (Falco subbuteo)
Kania czarna (Milvus migrans (Boddaert, 1783)
Dudek (Upupa epops)
Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos Bechst., 1803)
Czeczotka (Carduelis flammea)
Czarnogłówka (Poecile montanus, Baldenstein, 1827;)
Bocian czarny (hajstra) (Ciconia nigra)
Białorzytka (Oenanthe oenanthe)
Batalion (Philomachus pugnax)
Wodniczka (Acrocephalus paludicola)
Kląskawka (Saxicola rubicola)
Orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus (L., 1758))
Cierniówka (Sylvia communis Latham, 1787)
Syczek zwyczajny, syczek (Otus scops)
Podgorzałka (kaczka podgorzałka) (Aythya nyroca)
Puszczyk (Strix aluco)
Pasterz (Sturnus roseus)
Brodziec pławny (Tringa stagnatilis)
Paw indyjski (Pavo cristatus)
Sokół wędrowny (Falco peregrinus)
Mewa mała (Hydrocoloeus minutus)
Bernikla obrożna (Branta bernicla)
Pliszka górska (Motacilla cinerea)
Krakwa (Anas strepera)
Bielaczek (Mergellus albellus)
Mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus)
Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
Hełmiatka (Netta rufina)
Ogorzałka (Aythya marila)
Jer (Fringilla montifringilla)
Płomykówka (Tyto alba)
Bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis)
Derkacz (Crex crex)
Biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus)
Biegus mały (Calidris temminckii)
Szlamnik (szlamnik rdzawy, szlamik) (Limosa lapponica)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Mewa siwa (mewa pospolita) (Larus canus)
Śnieguła (Plectrophenax nivalis)
Karolinka (Aix sponsa)
Perkoz rogaty (Podiceps auritus)
Siewnica (Pluvialis squatarola syn. Squatarola squatarola)
Orzeł stepowy
Ślepowron (Nycticorax nycticorax)
Czarnowron (wrona czarna, wroniec) (Corvus corone L., 1758)
Raróg (Falco cherrug)
Trzmielojad (Pszczołojad) (Pernis apivorus)
Czubatka (sikora czubatka) (Lophophanes cristatus)
Kulczyk (Serinus serinus)
Zniczek (Regulus ignicapillus (Temminck, 1820))
Paszkot (Turdus viscivorus)
Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804))
Nur Lodowiec (Gavia immer)
Mornel (Charadrius morinellus syn. Eudromias morinellus)
Pierwiosnek (Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817))
Rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia)
Warzęcha (Platalea leucorodia).
Czapla złotawa (czapelka) (Bubulcus ibis)
Nur rdzawoszyi (Gavia stellata)
Uszatka błotna (Asio flammeus)
Gęś tybetańska, gęś indyjska (Anser indicus)
Wydrzyk wielki (Catharacta skua)
Żołna (Merops apiaster)
Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus)
Fulmar (Fulmarus glacialis)
Mewa blada (Larus hyperboreus)
Zaganiacz (Hippolais icterina (Vieillot, 1817))
Przepiórka (przepiórka polna) (Coturnix coturnix)
Pójdźka (Athene noctua)
Wydrzyk długosterny(długoogonowy)-(Stercorarius longicaudus)
Muchołówka mała (Ficedula parva)
Czapla nadobna (Egretta garzetta)
Sowa śnieżna (Nyctea scandiaca syn. Bubo scandiacus)
Sowa jarzębata (Surnia ulula)
Sęp płowy (Gyps fulvus)
Jarzębatka (Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Alczyk (Alle alle)
Sikora uboga (szarytka) (Poecile palustris L., 1758)
Kropiatka (kureczka nakrapiana) (Porzana porzana)
Kulon (Burhinus oedicnemus)
Świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus)
Sokół skalny (Falco eleonorae)
Kazarka rdzawa (kazarka) (Tadorna ferruginea syn. Casarca fe
Słonka (Scolopax rusticola)
Płochacz halny (Prunella collaris)
Pomurnik (Tichodroma muraria)
Pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus)
Nur białodzioby (Gavia adamsii)
Puszczyk uralski (sowa uralska) (Strix uralensis)
Rybitwa czubata (Thalasseus sandvicensis, syn. Sterna sandvi
Gajówka (pokrzewka ogrodowa) (Sylvia borin (Boddaert, 1783))
Turkawka (Streptopelia turtur)
Pelikan różowy (pelikan baba) (Pelecanus onocrotalus L., 175
Kormoran mały (Phalacrocorax pygmaeus)
Perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps)
Modraczek (Tarsiger cyanurus)
Włochatka (sowa włochata) (Aegolius funereus)
Kurhannik (Buteo rufinus)
Gęś mała (Anser erythropus)
Cietrzew (cietrzew zwyczajny) (Tetrao tetrix)
Świerszczak (Locustella naevia)
Kaniuk (Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789))
Sikora lazurowa (Cyanistes cyanus, Pallas, 1770)
Junko (Junco hyemalis)
copyright (c) KLUBCICONIA | sedno24.pl